Zomerschool voor wiskunde en fysica

Wat?
 
Leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar ASO krijgen tijdens de laatste twee weken (17/8-21/8 en 24/8-28/8) van
augustus alle leerstof van wiskunde en fysica van het voorbije schooljaar aangeboden. Op
die manier wordt alle leerstof grondig herhaald, zodat ze klaargestoomd worden voor het
volgende schooljaar, dus het zesde middelbaar of het eerste jaar hoger onderwijs.
De aanwezige leerlingen worden ingedeeld in twee groepen, volgens leerjaar, zodat ze les
krijgen op hun niveau.
 
De vakken wiskunde en fysica worden in detail behandeld. De aangeboden inhoud is
gebaseerd op de vakfiches die voorzien worden door de examencommissie. 
 
De dagen starten om 9:00 en eindigen om 16:00, met een uur middagpauze. Voor de middag
worden groepslessen voorzien, in groepjes van maximaal 10 leerlingen. Na de middag zullen
de leerlingen onder begeleiding aan de gegeven huistaken werken. Tijdens die momenten
zal ook voldoende aandacht gaan naar het efficiënt studeren en organiseren van werk.
Onder het motto 'mens sana in corpore sano', worden de cognitieve lessen en
studeermomenten afgewisseld met sportieve activiteiten.
 
De lesgevers zijn ervaren lesgevers van Solutio, met veel passie voor wiskunde en fysica,
alsook voor het lesgeven.
 
Het doel van deze zomerschool is de leerlingen klaar te stomen voor het volgende jaar/de
volgende jaren en hun liefde voor wiskunde en fysica te vergroten!
 
Persoonlijke aanpak
 
Van elke leerling zal het eindrapport en verslag van de klassenraad gevraagd worden. Er zal
ook aan de ouders gevraagd worden om input te vragen van de school.
Voor aanvang van de zomerschool zal met elke leerling en ouders een contactmoment
gehouden worden waarop de noden en verwachtingen, en dus ook de verslagen, besproken
zullen worden.
 
Daarnaast werken we in homogene groepjes (ASO wiskundige en/of wetenschappelijke
richtingen), zodat de aangereikte leerstof afgestemd is op de doelgroep. Dit betekent ook
dat het gebruikte cursusmateriaal op maat zal zijn van alle deelnemers.
 
De aangeboden inhoud is gebaseerd op de vakfiches die voorzien worden door de
examencommissie. 
Tijdens de ochtenden zal leerstof klassikaal verwerkt worden. De lessen zullen vanaf de
basis opgebouwd worden, zodat iedereen alles herhaalt. Wanneer de leerlingen na de
middag dan individueel of in kleine groepjes aan de slag moeten, kunnen de lesgevers op
maat ondersteunen.
 
Waar?
 
Deze lessen gaan door in de lokalen van GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart.

Volg ons op Facebook